Piyano Akordu nedir

Piyano Akordu diğer enstrümanların akordundan büyük bir farkla ayrılır. Gitar, Keman, Bağlama, Mandolin, Viyola, Çello ve benzer tüm enstrümanlarda teller esnek olduğu için fiziksel frekansla teller uyum içindedir ve kromatik bir akort cihazıyla rahatça akortlanır. Fakat piyanoda teller esnek olmayıp katı olduğu için  fiziksek frekansla teller uymlu değildir ve herhangi bir kromatik akort cihazıyla akortlanamazlar çünkü bir kaynaktan alınıp tellere uygulanan ses her zaman olması gereken fiziki frekanstan biraz tizdir. Bunun nedeni esnek olmayan katı tellerin sönme noktasına erişmesinin daha hızlı olmasıdır. Bu durum piyano akordunda oldukça büyük zorluklara yol açar. Bu tizlik tizlere doğru son seslerde nerdeyse yarım tonun üzrene çıkar yani olması gereken frekanstan kendi diyezlisinden bile tiz olmaktadır. Teldeki katılık doğuşkanlar zincirindeki tam katları da etkiler ve doğuşkanlar birbirlerinin tam katı olmaktan uzaklaşıp üst sesler konumuna gelir böylece piyano sesindeki uyumsuzluk apaçık bellidir uyumsuzluk tiz tellerde katılığın daha fazla olmasından dolayı çok daha fazladır. Fakat bu uymsuzluk piyano sesi için karakteristik bir özellik taşır
Kulakla yapılan akortlarda doğru bir kaynaktan la4 (orta la) sesi alınarak tellere uygulanır oktav ve beşlilerle yapılan akortlamada oktavlar tam, beşliler de çok az pes bırakılmak zorundadır bu doğal olan beşli aralığı küçük bir miktar bozsada başka bir çare yoktur. Eger beşli zinciri pes alınmazsa beşliler zinciri 12. sesde kapanmaz bu durum doğu perde sisteminde olması gereken bir durumdur batı perde sisteminde istenmeyen bir durumdur. Piyano akordu bu yüzden oldukça zor bir uğraşıdır. Bu zorluklardan dolayı piyanistler kendi piyanolarıını akortlayamazlar.

 Ali İhsan Hayal